انتخاب یک آسانسور

آنالیز طراحی :
الف)ورودی

 1. نوع ساختمان (مسکونی، تجاری،‌بیمارستانی، مدرسه و غیره)
 2. تعداد کل طبقات
 3. تعداد طبقات جمعیت دار
 4. اگر واحد غبر مسکونی است تعداد اتاقها در هر واحد و تعداد واحدهای هر طبقه و در غیر اینصورت مساحت مفید هر طبقه
 5. جمعیت هر طبقه
 6. کل تراول (‌طول مسیر حرکت آسانسور)
 7. ارتفاع طبقات
 8. در صورت خاص بودن ساختمان (مهد کودک، خانه سالمندان، معلولین و…)

ب)پردازش

 1. تعیین جمعیت کل
 2. تعیین جمعیت در زمان ترافیک
 3. زمان انتظار برای دریافت سرویس
 4. زمان یک سفر کامل

پارامترهای مهم مؤثر در محاسبه زمان یک سفر کامل:

 • زمانهای پیاده و سوار شدن
 • زمانهای پرش

ت)خروجی

 • تعداد آسانسور
 • سرعت آسانسور
 • ظرفیت آسانسور

پ)نوع کنترل:
- گروهی و تعداد آن
- مجزا

طراحی آسانسور
پس از آنالیز ترافیک و بررسی محدودیتهای ابعادی، اطلاعات اولیه آن از طریق بازدید از محل و یا نقشه های ابعادی و مشاوره با کارفرما صورت می گیرد. امر طراحی آسانسور صورت می گیرد.
فاز اول_بررسی و تعیین ابعاد و اندازه ها
فاز دوم _ بررسی و تعیین مشخصات فنی قطعات
فاز سوم _تهیه ی نقشه های اجرایی جهت عملیات نصب و راه اندازی
استاندارد مورد نظر در طراحی: EN81

فاز اول طراحی: طراحی ابعاد و اندازه ها
پس از انتخاب آسانسور مناسب از نظر تعداد، سرعت و ظرفیت که با بررسی محاسبات ترافیکی و محدودیتهای ابعادی صورت پذیرفت، بر اساس جداول ابعاد و اندازه های مطابق مقررات EN81 و توصیه های ISO که در صفحات بعد آمده است. سعی می شود مناسبترین ابعاد و اندازه ها انتخاب گردد.
شایان ذکر است ابعاد و اندازه های ارائه شده صرفا” برای آسانسورهای معمولی و استاندارد می باشد. در شرایط خاص و آسانسورهای گرد، آسانسورهای پاناروما(شیشه ای) و یا آسانسورهای صنعتی، ابعاد و اندازه ها بر اساس شرایط موجود تعیین می گردد اما همواره سعی می شود مقررات EN81 برای میزان فضای هر مسافر (مساحتها) رعایت گردد.
خروجی های فاز اول طراحی عبارتند از:

 • تعیین ابعاد چاهک (عرض – عمق – ته چاه Pit – اورهد – طول مسیر)
 • تعیین ابعاد موتورخانه و محل آن (طول – عرض – ارتفاع – بالا یا پایین)
 • تعیین ابعاد کابین (یک طرف درب – دو طرف درب)
 • تعیین نوع دربها و سمت بازشو (چدنی – سربی – در ابعاد مختلف)
 • نوع وزنه تعادل و ابعاد آن (چدنی – سربی – در ابعاد مختلف)
 • موقعیت وزنه تعادل (پشت کابین – بغل کابین)

فاز دوم طراحی: تعیین مشخصات فنی قطعات
پس از انتخاب ابعاد و اندازه ها، فاز دوم طراحی که در واقع مشخص نمودن دقیق پارامتر های فنی قطعات می باشد شروع می شود. ابعاد و اندازه های طراحی شده برای چاهک، کابین و درب ها پارامتر های بسیار مهمی هستند که در انتخاب مشخصات فنی قطعات مؤثر می باشد. لذا عوامل اصلی مهم، در انتخاب قطعات و مشخصات فنی آنها عبارتند از:
عوامل موثر در انتخاب تجهیزات

 1. نوع استادارد EN81
 2. سرعت آسانسور
 3. ظرفیت آسانسور
 4. طول مسیر حرکت (تراول آسانسور)
 5. ابعاد و اندازه ها (چاهک، موتورخانه، کابین، درب)
 6. نوع کاربری آسانسور
 7. محیط کاربری آسانسور
 8. اتخاب نوع و کیفیت حرکت آسانسور

فاز سوم طراحی: تهیه نقشه های اجرایی جهت عملیات نصب و راه اندازی
پس از طراحی ابعادی و تعیین مشخصات فنی قطعات و تجهیزات، نقشه های اجرایی جهت آماده سازی چاه و همچنین نحوه قرارگیری و نصب تجهیزات و نقشه های مدار های کنترل تهیه می گردد.
در این مرحله از طراحی پارامتر های زیر مشخص می شود.

 1. نحوه اسکلت فلزی و آهن کشی جهت چاهک های آجری (محل نصب براکت های ریل)
 2. نحوه پلیت گذاری برای چاهک های بتنی (محل نصب براکت های ریل)
 3. نحوه قرارگیری تجهیزات آسانسور برای عملیات نصب
 4. مشخص نمودن محل سوراخهای سکوی موتورخانه
 5. نحوه بتن ریزی کف چاهک و محل قرار گرفتن بافرها
 6. نحوه آماده سازی محل های نصب درها
 7. محاسبه نیرو های وارده به سازه اصلی چاه
 8. مشخص نمودن نقشه اجرایی موتورخانه (قلاب سقف – هواکش موتورخانه و چاهک – درب ورودی – محل تابلوی ۳ فاز)
 9. تهیه نقشه های کنترل فرمان و نحوه سیم کشی چاهک و موتورخانه
 10. ارائه دستورالهمل های کابل کشی و آماده سازی تابلو ۳ فاز جهت کارفرما
 11. انجام بازرسی های فنی نهایی و تحویل تجهیزات به کارفرما

در صورتیکه در هنگام طراحی ساختمان موارد زیر در نظر گرفته شود از کار و هزینه اضافی بعدی پیشگیری خواهد شد:

 • بهتر است چاله آسانسور در محلی واقع شود که کف آن در اثر پیشروی شناژ، پله ای (دارای دو سطح متفاوت) نشود.
 • بهتر است چاله ( PIT ) از منافذ طبقات عریض تر انتخاب شود تا بتوان اولین کلاف را پشت ستون ها اجرا کرد.
 • کف چاله بایستی به عمق ۳۰ سانتیمتر بتون ریزی بشود.از سطح این بتن تا کف تمام شده برای آسانسور سرعت ۱ متر در ثانیه ۱۵۰ سانتیمتر و برای سرعت ۶/۱ متر ۱۶۰ سانتیمتر و برای سرعتهای بالاتر ۱۸۰ سانتیمتر باشد.
 • درچهار گوشه کف چهار بیس پلیت    ۴۰ * ۴۰ برای ستون های آهن کشی نصب شود.
 • در صورتیکه ساختمان دارای اسکلت بتن است در کنج پوتر ها دو پلیت عمود برهم به ابعاد  ۱*۲۰*۲۰  نصب شود(در سینه پوتر یا در کف) (عرض بیشتر به موازات لبه چاه).
 • در صورتیکه چاه آسانسور دارای دیوار برشی است بهتر است با شرکت آسانسوری مشورت شود تا در صورتیکه براکت ریل روی آن دیوار قراردارد پلیت در محل مناسب جهت ریل و نگهدارنده چهارچوب درب در نظر گرفته شود.
 • اگر آسانسور دارای موتورخانه میباشد در سقف این موتورخانه حد اقل دو قلاب هر یک به ظرفیت ۲ تن یکی در راستای وسط چاه (کمی به طرف منطقه قاب وزنه انحراف داده شود) و یکی در مجاورت چاه (در نزدیکی درب ورودی موتورخانه) نصب گردد.   این قلاب بهتر است از میل گرد آجدار ۱۸ به شکل یو درست شود به طوریکه دو سر یو افقی شده از هر طرف به طول ۵۰ سانت داخل مش سقف بسته شود.   در صورتیکه آسانسور بدون موتورخانه می باشد قلاب ها در سقف چاه یکی در وسط چاه و یکی در بالای منطقه قاب وزنه نصب شود.

آسانسور بدون موتور خانه
طراحی آسانسورهای خانگی برای مسیرهای حرکت کوتاه و ظرفیت های کم همراه با موتورهای کم مصرف می تواند مخارج برق مصرفی شما را به حد اقل ملاحظه ای کاهش دهد.
ترکیب آسانسور بدون موتور خانه علاوه بر اینکه هزینه ساخت و ساز را برای شما کاهش میدهد امکان استفاده از بهینه از فضای معماری را برای شما فراهم می کند.پس از آنالیز ترافیک و بررسی محدودیتهای ابعادی که بر اساس فرم صفحه بعد اطلاعات اولیه

جستجو
نمايش اسلايدی
Get the Flash Player to see the slideshow.
ساعت

آشپز فور یو ؛ سایت جامع آموزش آشپزی

طبشن ؛ سایت رسمی روستای طبس سبزوار